Projektet Hallen på höjden

Vi på Uppåkra Arkeologiska Center (Uppåkrastiftelsen) gratulerar Lunds Universitet som fått finansiering till utgrävningen av den stora hövdingahallen på Uppåkra inom projektet ”Hallen på höjden”.

Ett stort projekt som detta kräver noggranna förberedelser och samverkan mellan många olika parter.

Vi på Uppåkrastiftelsen som har i uppdrag att förmedla fornlämningen och främja forskningen, arbetar just nu för fullt med att sy ihop den arkeologiska utgrävningen med den förmedling vi vill erbjuda er som besökare.

Under hösten 2022 och tidig vår 2023 kan det vara lite stökigt på fornlämningen då jord ska schaktas bort och tält, baracker, stängsel med mera ska etableras. När vi är redo kommer vi att gå ut stort med en inbjudan till er som besökare att ta del av utgrävningarna.

Läs Lunds Universitets information om projektet Hallen på höjden här!