Uppåkras vänförening

För att Uppåkra skall bli ett besöksmål värdigt fornlämningen, är de idealla krafterna i närområdet oersättliga med sin kontribution. Det lokala engagemanget är grunden för att nå en bredare publik. I december 2014 togs gladeligen ett initiativ för att främja just detta engegemang, då Uppåkras eminenta vänförening bildades.

Som medlem i Uppåkras vänförening har du förmånen att ta del av specialvisningar, föreläsningar och exkursioner. Väljer du att vara en aktiv medlem, får du även ta del av den fina gemenskap som idag arbetar tillsammans för att lyfta Uppåkra som besöksmål.

Förenings ändamål

”Att verka för utvecklingen av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (UAC) som besöksmål genom att främja arkeologisk, kulturhistorisk, museal och kulturell verksamhet i anslutning till fornlämningarna i Uppåkra”

 • Vill du bli medlem?

  Sätt in 100 kr på bankgiro:
  5137-8222 .
  Vänligen ange namn, adress, telefonnummer och e-post.
  För vidare information:
  medlemskap 2017 (003)

 • Kontakt

  Kontakta gärna ordförande Göran Berggren.
  Epost: goran.berggren@telia.com.