Allmän visning – stor grupp

På 50 minuter gör ni ett djupdyk ner i Uppåkras historia. Lär känna platsen och upptäck spåren efter de tusentals människor som en gång levt där. Visningen riktar sig åt de som vill ha en övergripande förståelse av Uppåkra där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram. Likväl får man en inblick i arkeologin på platsen från upptäckten till den senaste utgrävningen.

Info: Denna visning riktar sig till grupper mellan 25-50 personer

Tid: 50 minuter med 2 pedagoger parallellt alt. 50 minuter med 1 pedagog, guidning med röstförstärkare

Antal: Max 50 personer

Pris: Vardag: 3600 SEK alt. 1900 SEK

Kvällar/ helger: 4900 SEK alt. 3600 SEK

Språktillägg: 250 SEK

Vill du boka? Klicka här!