Allmän visning

På 50 minuter gör ni ett djupdyk ner i Uppåkras historia. Lär känna platsen och upptäck spåren efter de tusentals människor som en gång levt där. Visningen riktar sig till de som vill ha en övergripande förståelse av Uppåkra där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram. Likaledes får man en inblick i arkeologin på platsen från upptäckten till de senaste resultaten från utgrävningarna.

Info: Denna visning riktar sig till grupper upp till 25 personer

Tid: 50 minuter

Antal: Max 25 personer

Pris: Vardag: 1900 SEK

Kvällar/ helger: 2500 SEK

Språktillägg: 250 SEK

Vill du boka? Klicka här!