Brakteat 400-800 e.Kr

...

Inuti det nedbrunna huset låg flera medaljonger av guld, så kallade brakteater. De var populära smycken under folkvandringstid (400-550 e.Kr.) och vendeltid (550-800 e.Kr.). De var förmodligen inspirerade av romerska mynt med kejsarens avbild, som många bar runt halsen som ett tecken på att de tjänat Rom i armén.

Foto: LUHM

Inuti det nedbrunna huset låg flera medaljonger av guld, så kallade brakteater. De var populära smycken under folkvandringstid (400-550 e.Kr.) och vendeltid (550-800 e.Kr.). De var förmodligen inspirerade av romerska mynt med kejsarens avbild, som många bar runt halsen som ett tecken på att de tjänat Rom i armén. Foto: LUHM

Glasskål 500 e.Kr.

...

Glasskål i så kallad överfångsteknik. På en skål i genomskinligt glas påfördes ett lager i blått glas som sedan slipades så att endast lotusmönster och kantband återstod. Skålen är funnen i ceremonihuset. Den kommer troligen från området norr om Svarta Havet.

Foto: LUHM

Glasskål i så kallad överfångsteknik. På en skål i genomskinligt glas påfördes ett lager i blått glas som sedan slipades så att endast lotusmönster och kantband återstod. Skålen är funnen i ceremonihuset. Den kommer troligen från området norr om Svarta Havet. Foto: LUHM

Kirurgiska instrument

...

Tillsammans med vapen och ben hittades även ett antal kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare.

Foto: LUHM

Tillsammans med vapen och ben hittades även ett antal kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare. Foto: LUHM

Järnring 900 e.Kr.

...

Detta är ett ringhandtag av järn som hittats i ett av stolphålen i ceremonihuset. Kanske har det suttit på en av de tre dörrarna, för att sedan läggas ner när huset övergavs under 900-talet.

Foto: LUHM

Detta är ett ringhandtag av järn som hittats i ett av stolphålen i ceremonihuset. Kanske har det suttit på en av de tre dörrarna, för att sedan läggas ner när huset övergavs under 900-talet. Foto: LUHM

Ögonbrynsbåge 550-800 e.Kr.

...

Denna praktfulla ögonbrynsbåge av förgyllt brons och silver satt en gång på en praktfull hjälm från vendeltiden (ca 550 till 800 e.Kr.).  Möjligtvis kan två små bronsgaltar ha suttit som dekoration på samma hjälm, då de hittades i anslutning till ögonbrynsbågen. I Uppåkra har endast fragment av hjälmar hittats, men några exempel på liknande hjälmar kommer från Vendel och Valsgärde i Sverige, och Sutton Hoo i England.

Foto: LUHM

 

Denna praktfulla ögonbrynsbåge av förgyllt brons och silver satt en gång på en praktfull hjälm från vendeltiden (ca 550 till 800 e.Kr.).  Möjligtvis kan två små bronsgaltar ha suttit som dekoration på samma hjälm, då de hittades i anslutning till ögonbrynsbågen. I Uppåkra har endast fragment av hjälmar hittats, men några exempel på liknande hjälmar kommer från Vendel och Valsgärde i Sverige, och Sutton Hoo i England. Foto: LUHM  

”Helge” 800 e.Kr.

...

Den lila statyetten hittades söder om Stora Uppåkra kyrka, och hör till platsens mest egendomliga fynd. Möjligen är figuren ett lejon i kamp med två ormar, vilket förekommer i kristen symbolik. Därför brukar den kallas för ”Helge” – den helige. Stilen på föremålet påminner om den i det sk. frankiskt-karolingiska området i dagens Frankrike, England och Irland, som var vanlig runt år 800 e.Kr. Därför kan djuret vara ett av de första kristna föremål som kom till Uppåkra.

Den lila statyetten hittades söder om Stora Uppåkra kyrka, och hör till platsens mest egendomliga fynd. Möjligen är figuren ett lejon i kamp med två ormar, vilket förekommer i kristen symbolik. Därför brukar den kallas för "Helge" - den helige. Stilen på föremålet påminner om den i det sk. frankiskt-karolingiska området i dagens Frankrike, England och Irland, som var vanlig runt år 800 e.Kr. Därför kan djuret vara ett av de första kristna föremål som kom till Uppåkra.

Käkar 600 e.Kr

...

En hallbyggnad brann ner någon gång på 600-talet. I resterna av byggnaden hittade arkeologerna mängder av människoben, bland annat dessa två underkäkar. Troligen blev hallen överfallen och nedbränd, och de döda fick ligga kvar.

En hallbyggnad brann ner någon gång på 600-talet. I resterna av byggnaden hittade arkeologerna mängder av människoben, bland annat dessa två underkäkar. Troligen blev hallen överfallen och nedbränd, och de döda fick ligga kvar.

Bägare 500 e.Kr.

...

Denna praktfulla bägare är gjord i silver, med guldband runt omkring. Den hittades inuti ceremonihuset i Uppåkra – troligen har den spelat en roll i de ritualer som utfördes där innan den begravdes i marken. Bilderna med slingrande djur och människor på guldet gör att den kan dateras till omkring år 500 e.Kr. Bägaren kan ha tillverkats i Uppåkra.

Denna praktfulla bägare är gjord i silver, med guldband runt omkring. Den hittades inuti ceremonihuset i Uppåkra - troligen har den spelat en roll i de ritualer som utfördes där innan den begravdes i marken. Bilderna med slingrande djur och människor på guldet gör att den kan dateras till omkring år 500 e.Kr. Bägaren kan ha tillverkats i Uppåkra.

Völund 900 e.Kr.

...

Strax utanför hallens södra vägg har detta beslag av brons hittats. Det har förmodligen suttit på ett större föremål. Kanske föreställer figuren Völund, mästersmeden som hade magiska krafter. I den poetiska Eddan blir Völund tillfångatagen och flyr sedan med hjälp av en fågeldräkt han själv tillverkat.

Strax utanför hallens södra vägg har detta beslag av brons hittats. Det har förmodligen suttit på ett större föremål. Kanske föreställer figuren Völund, mästersmeden som hade magiska krafter. I den poetiska Eddan blir Völund tillfångatagen och flyr sedan med hjälp av en fågeldräkt han själv tillverkat.

Dräktspänne 800 e.Kr.

...

Fibula, dräktspänne tillverkad i så kallad borrestil, c:a 800 e.Kr. Spännet har troligtvis burits av en kvinna. Discovery Channel gjorde ett reportage om spännet, som då blev världsnyhet. Föremålet skulle förmodligen föreställa ett lejon – en tidigkristen symbol för kunglighet och godhet. Men upphovsmakaren hade med sannolikhet inte sett ett lejon tidigare. Många tycker att spännet liknar Musse Pigg.

Fibula, dräktspänne tillverkad i så kallad borrestil, c:a 800 e.Kr. Spännet har troligtvis burits av en kvinna. Discovery Channel gjorde ett reportage om spännet, som då blev världsnyhet. Föremålet skulle förmodligen föreställa ett lejon - en tidigkristen symbol för kunglighet och godhet. Men upphovsmakaren hade med sannolikhet inte sett ett lejon tidigare. Många tycker att spännet liknar Musse Pigg.