Aktiviteter på Uppåkra - English

Vi erbjuder flertalet olika aktiviteter för privatpersoner såväl som företag och skolor och vårt utbud varierar beroende på säsong. Våra aktiviteter har olika tillgänglighet som ni kan läsa mer om under varje enskild aktivitet.

För privatpersoner

Allmän visning

Lär känna platsen och upptäck spåren efter de tusentals människor som en gång levt på Uppåkra. Visningen riktar sig till dig som vill ha en övergripande förståelse av Uppåkra och där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram.

Allmän visning

Lär känna platsen och upptäck spåren efter de tusentals människor som en gång levt på Uppåkra. Visningen riktar sig till dig som vill ha en övergripande förståelse av Uppåkra och där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram.

Allmän visning

Lär känna platsen och upptäck spåren efter de tusentals människor som en gång levt på Uppåkra. Visningen riktar sig till dig som vill ha en övergripande förståelse av Uppåkra och där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram.

För företag och större grupper

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).

För skolor

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).

Allmänna aktiviteter

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).

Hallen på höjden

Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som i det närmaste kan liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (mellan 100 f.Kr.-1 000 e.Kr.).