Fynden – Berättelsen om Uppåkras storhet

I Uppåkras mörka mylla har över 28 000 metallföremål sett dagens ljus. Majoriteten av dessa kom fram i samband med de metalldetekteringar som genomfördes under slutet av 90-talet/början av 20-talet.

Guld, silver, brons, koppar och järn.

Smycken, mynt, hantverk och redskap, såväl lokalproducerade som långväga importade från Romarriket, Mellanöstern och dagens Tunisien, vittnar om den enorma handelsplats Uppåkra en gång varit.

Med 99.8 procent av den gamla järnåldersbosättningen kvar under mark, har vi endast skrapat på ytan, bokstavligen.

Vill du besöka de utgrävda fynden? De finns på Historiska Museet i Lund. Klicka här!