Kirurgiska instrument

...

Tillsammans med vapen och ben hittades även ett antal kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare.

Foto: LUHM

Tillsammans med vapen och ben hittades även ett antal kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare. Foto: LUHM