Halvdan och Meias vikingatid

Gör egna klippdockor med tidsenliga kläder och skriv ditt eget namn med runor! För över 1000 år sedan låg Nordens största järnåldersbosättning i Uppåkra utanför Hjärup.
En arkeolog och vetenskapspedagog berättar om hur järnålderns människor klädde sig och hur de levde. Vi låter Halvdan och Meia från böckerna om Halvdan Viking av Martin Widmark inspirera oss!
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och Uppåkra Arkeologiska Center.

Drop in
Från 5 år
Vi bjuder på varm choklad

VAR? Hjärups bibliotek, Ämnesvägen 2, 24564 Hjärup

NÄR? Torsdag 21 februari, kl. 10.00 – 12.00

Läs mer om eventet på vår facebook!