Halvdan och Meias vikingatid i Malmö

Gör egna klippdockor med tidsenliga kläder och skriv ditt eget namn med runor! För över 1000 år sedan låg Nordens största järnåldersbosättning i Uppåkra mellan dagens Malmö och Lund.
En arkeolog och vetenskapspedagog berättar om hur järnålderns människor klädde sig och hur de levde. Vi låter Halvdan och Meia från böckerna om Halvdan Viking av Martin Widmark inspirera oss!
Arr: Lindängenbiblioteket och Uppåkra Arkeologiska Center

Drop in
Från 5 år

VAR? Lindängenbiblioteket, Munkhättegatan 170, 215 74 Malmö

NÄR? Tisdag 19 februari kl. 14.00 – 16.00

Klicka här för att läsa mer om evenemanget på vår facebook!