Backaskolan 4 Röd + vit

2021-09-09

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bit av emaljen från ett olika djur, bland annat flera tänder från svin

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk

Information insamlad

Åtta skärvor från några olika kärl från järnåldern, vardagsbruk för kok -och förvaring. Liten skärva av svartglaserat lergods, populärt under 1850-talet under ganska bra kvalitet