Dösjebro skola 5

2020-09-29

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj (delar av tänder) från djur.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bränt ben. Benet har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning.

Smälta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Lerklumpen har utsatts för så stark värme att den smält. Därför glänser leran och nästan ut som glas. (Glas tillverkas av just starkt upphettad sand). Leran har utsatts för höga temperaturer i tex en ässja, en ugn eller byggnadsmaterial. Vad vi vet är att den av någon anledning kommit i kontakt med eld. Men finns inget slaggmaterial som fastnat på den och den är inte magnetisk.

Keramik/bränd lera

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk hantverksanalys

Information insamlad

Två små skärvor från ett kärl (svårt att datera). Den lilla orangea glaserade skärvan kan vara från omkring 16-1700-tal.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Slagen flinta.