Edenskola Höör

2021-05-24

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramik

Information insamlad

Fyra kokkärlsskärvor, tillverkade någon gång under järnåldern.+ en skärva som troligen kan ha varit drejad och glaserad (fajans?).