Fågelskolan 6B Träslöjd

2020-10-05

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj (delar av tänder) från djur

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Flintavslag? Avvaktar analys

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bränt ben. Benet har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Framledsben (eller bakled?) från en ko (avvaktar analys)

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

-