Färlövs skola 5

2020-09-30

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Del av ögonbrynet (skalle) från ett större djur (avvaktar analys).

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bearbetat ben.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Knackad flinta

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Knackad flinta

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Knackad flinta

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Vit bränd flinta