Friskolan Boken 5

2020-10-20

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Del av bäckenbenet (leden till lårbenet) från en ko (höger sida).