Hasslarödskolan 5C

2020-11-03

Sten

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Hälben (astralagus) från en ko, höger ben. Får/get finns bland benen.