Kubelidens montessori 5

2020-05-04

Sten

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Flintexpert

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, kanske genom matlagning eller en ässja.

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand (molar) från ko. Analys väntar.

Tegel/bränd lera

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk hantverksanalys

Information insamlad

Mynningsskärva. Rak kruka i rödgods, tillverkad av en glimmerrik fin sorterad lera. Gjord av en krukmakare. 15-1900-tal

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Grävning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Skärva från ett kärl av keramik. Reducerat , det vill säga bränt utan syretillförsel. Magrad med skörbränd bergart. Kanske har det använts som ett kokkärl?

Odefinierat fynd

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

-