Kviingeskolan 5

2020-05-18

Bränt ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bränt ben. Benet har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Horn

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bearbetat horn. Rest efter produktion av exempelvis ett redskap, en kam eller annat föremål av horn.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Information insamlad

Flintavslag (rest från flintslagning)

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Sliten tand från en ko samt tandemalj från andra däggdjur