Lejonskolan 5A

2020-11-04

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj samt en tand från en ko.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bitar av en kruka.

Slagg/smälta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Upphettad material, troligtvis rest från insidan av en ässja (smedja)eller från metallhantverk. För liknande analyser, Se rapport nedan

Bilagor

Tand

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj, delar av en tand från ett djur.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Flintavslag? Analys väntar.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.