Lejonskolan 5B

2020-11-04

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Flintavslag, (rest från flintslagning). Analys väntar.

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand från ett svin och tandemalj, delar av tänder från djur.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Revben från ett djur.

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Mynningsskärva från ett keramikkärl (kruka) (analys väntar).

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd lera (analys väntar).

Slagg eller harts

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Kan vara harts, kåda, som har använts för att täta tex träkärl. Se rapport för analys av liknande fynd nedan!

Bilagor

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Kota från en fisk (analys väntar).