Ljungenskolan 5, grupp Blå

2020-10-07

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand från ett svin (PM2, höger sida av käken)

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Flint redskap

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Knackad flinta.

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Flintredskap.