Lövestad skola

2021-05-10

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bit av emaljen från djur, varav två från svin , en del av en tand från ett får eller en get, en tand (incisiv, framtand) från en ko.

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

keramisk bedömning

Information insamlad

Tre skärvor från ett mycket välgjort, reducerat (bränt utan syretillförsel). Relativt stort kärl, 14-18 cm i diameter. Detta kan vi se då det är en mynningsskärva bland bitarna, överst på kärlet. Det har använts som kokkärl och tillverkades någon gång under järnåldern.