Olympiaskolan 5 Grupp Malin

2020-09-01

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj (del av en tand) och en tand från ett får eller en get.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Flintavslag? Avvaktar analys.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

En större del av av en käke från ett svin (vänster sida). Skärmärken.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Ben

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bearbetat horn. Rest efter produktion av exempelvis ett redskap, en kam eller annat föremål av horn.