Parkskolan Tecko 5 Röd

2021-05-04

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand från ett svin (molar)

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk

Information insamlad

Tre skärvor järnålderskeramik, en skärva från 1800-talet