Sallerupskolan 5A

2020-09-28

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj (delar av tänder) och en tand från en ko.

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk hantverksanalys

Information insamlad

Tre skärvor från ett helt reducerat (bränt utan syretillförsel) kokkärl. välanvänd.

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Liten fisk-kota samt hälben (astralagus) från ett mindre djur (avvaktar analys).

Slagg/smälta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränt material, kan vara en rest från metallhantverk.