Sånnaskolan 5A

2020-09-16

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Halv tand från en häst eller en ko?

Sten

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Flintexpert

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Flintexpert

Information insamlad

Flintredskap, analys väntar

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand från ko.