Skönadalsskolan 5C Lödde

2020-09-15

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand från ett svin, tanden sitter kvar i tandbenet (mandibulan, Premolar PM4, höger sida).

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Keramik

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Keramisk hantverksanalys

Information insamlad

Fint reducerat gods, glättad

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tand (kindtand, M3 , suttit på vänster sida av käken) från ett svin. Ett ungt svin, tanden har inget spår av slitage. Den högra tanden är från ett får eller en get (M2, vänster sida).

Ben

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Bränt ben. Benet har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.