Viby skola 5

2020-09-23

Tand

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Tandemalj (delar av tänder) från djur.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta. Flintan har kommit i kontakt med eld, tex. genom matlagning, en ässja eller liknande.

Flinta

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

Osteologisk bedömning

Information insamlad

Flintavslag? Avvaktar analys.

Slagg

Kontext

Matjord trädgårdsområdet

Metod

Sållning

Analys

metallexpert

Information insamlad

harts, kan ha använts för att täta till exempel träkärl

Flinta

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Bränd flinta.

Metall

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Metall

Metall

Kontext

Matjord Arkeologiskolans område.

Metod

Grävning

Analys

-

Information insamlad

Metall