Aktiva sponsorer

Soeco

Aktiva finansiärer

Stiftelsens grundare