Bli Uppåkrasponsor!

Vill Du bidra till Uppåkrastiftelsens arbete är du välkommen att kontakta karin.nilsson@uppakra.se

Vi hoppas du uppskattar vår vision och vad vi försöker åstadkomma i Uppåkra. Som företagare, filantrop eller investerare finns det framtida möjligheter i vår visionen kring Uppåkra. Vi är på en resa som startade i och med att utgrävningarna påbörjades på 1990-talet. Under de senaste tre åren har vi fokuserat på besöksverksamheten, framför allt för skolor. Mellan 2013 och 2015 ökade antalet registrerade besökare från 3000 till 11000 per år.

I vår vision räknar vi med att Uppåkra kommer att bli ett av Sydsveriges mest attraktiva besöksmål.I framtidsstrategin har vi ett nybyggt upplevelse och forskningscentra placerat på platsen med mellan 100 000 – 300 000 besökare om året. Vägen dit är fortfarande lång och vi jobbar nu aktivt med att hitta sponsorer som vill vara med på resan och stötta oss, och samtidigt påverka verksamhetens utveckling.I dagsläget finns det tre finansiärer: Region Skåne, Staffanstorps kommun och Lunds kommun.

De pengar vi får in räcker till en basal besöksverksamhet.Under senare tid har vi inlett diskussioner med enskilda företag och några har redan hoppat på. Skälet till att medverka i nuläget är visionärt och för att man tror på våra ambitioner.

Det finns ingen omedelbar ekonomisk fördel för enskilda sponsorer. Kontakta Karin Nilsson, om du är intresserad av att inleda en dialog med Uppåkra Arkeologiska Center kring sponsring: karin.nilsson@uppakra.se