Fyndfördjupning

Matjordsarkeologi från Hallen på höjden

Introduktion

Under åkermarken här i Uppåkra vilar en oskriven historia som bara väntar på att berättas. Fynden som hittas ger oss hela tiden små glimtar av alla hisnande händelser som utspelat sig här.

Vill du upptäcka vad som legat gömt i Uppåkras jord? Välkommen på fyndfördjupning!

Vilka fynd är vanligast? Hur kan vi datera ett fynd? Varför är djurben spännande? Hur ser man om flinta blivit bearbetad? Hur konserveras fynden? Få svar på dina frågor! Tillsammans med en av stiftelsens arkeologer tittar vi på det senaste som dykt upp ur matjorden från utgrävningen Hallen på höjden, och pratar om hur alla fynden är med och skriver Uppåkras spännande historia.

Fördjupning är anpassad för vuxna men fungerar bra för intresserade ungdomar.

I Arkeologicentrum använder Uppåkrastiftelsen det översta jordlagret som kallas för matjorden direkt från utgrävningen av härskarhallen. Här kan man som besökare gräva, sålla och hitta riktiga arkeologiska fynd.

Boka fördjupning

Vill du boka en privat guidad visning? Kontakta bokning@uppakra.se