Utgrävningar

Uppåkra Stiftelsen har bland annat i uppdrag att förmedla information kring de utgrävningar som görs och har gjorts på Uppåkra. Utforska aktiva och tidigare utgrävningar nedan.

Aktiva utgrävningar

Hallen på höjden

Arkeologerna från Lunds universitet har påbörjat ett projekt för att undersöka en viktig del av Uppåkras boplats från järnåldern. Projektet, som finansieras genom donationer, pågår mellan 2022 och 2026 och heter ”Hallen på höjden – dynastiers residens och domän”. Målet är att gräva fram lager på lager för att hitta en mäktig byggnad där härskarna fattade sina beslut.

Tidigare utgrävningar

Utgrävningar 2022

Under september månad 2022 genomförs utgrävningar i regi av studenter vid Lunds Universitet. Utgrävningen är förlagd till två olika områden, det ena vald utifrån de geofysiska undersökningarna utförda av Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospectation and Virtual Archaeology, tolkade av Manuel Gabler (NIKU i Norge) inom ramarna för hans avhandling…

Upptäckten av Uppåkra

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar.

Grävdagbok och videoblogg

Här hittar du grävdagbok och videobloggar filmat av arkeologer från Institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds Universitet…