Vid köp av biljett till event, aktiviteter, visningar eller andra arrangemang som tillhandahålls av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (Uppåkrastiftelsen) eller någon av deras samarbetspartners där biljetter säljs av eller via Uppåkrastiftelsen, erhåller Uppåkrastiftelsen och dess medarbetare rätten att annullera eller göra återköp på en biljett om de vid köpet uppsatta köpvillkoren inte efterföljs av en deltagare.

Vid köp av biljetter utgår en avgift till Billetto på 3,99% per biljett. Uppåkrastiftelsen har valt att själva ta kostnaden för denna avgiften. Uppåkrastiftelsen erbjuder i regel inga återköp/återbetalningar vid köp av biljetter. Vid akuta händelser som gör att biljettinnehavaren inte kan delta i visningen kan återbetalning exklusive biljettavgift ges. Beslut om återbetalningarna är slutgiltig och fattas utifrån det enskilda fallet och omständigheterna kring det specifika problemet. Vid återbetalning kommer den tidigare nämnda procentuella biljettavgiften inte att återbetalas av Uppåkrastiftelsen utan kommer att dras från beloppet innan återbetalning. Exempel: vid ett återköp på en biljett á 150 SEK kommer återbetalningen vara ungefär 143 SEK.

För gruppvisningar gäller samma villkor som för våra allmänna visningar.

Vid visningar inställda av Uppåkrastiftelsen betalas biljettpriset tillbaka till fullo. Exempel: återbetalning av en biljett á 150 SEK kommer att vara 150 SEK. Visningar kan komma att ställas in med kort varsel när så påkallas till följd av ändrat visningsutbud, oförutsedda händelser, externa faktorer eller andra händelser (exempelvis: åska och oväder, strömavbrott, sjukdom, m.m.) som hindrar visningen från att ta plats eller pågå som planerat. Visningen kan också istället för att ställas in komma till att ändra format för att anpassas till t.ex. oväder som hindrar visningen från att fortgå på normalt sätt.

Vid köp av biljett till visningar ämnade för barnfamiljer måste deltagarna delta i grupper eller par av minst en vuxen och minst ett barn. Deltagare som inte följer denna regeln kan komma att hindras från att delta i visningen och få sina biljetter återbetalda eller annullerade utan återbetalning.

För visningar ämnade för vuxna måste alla deltagare ha fyllt 18 år och köparen samt biljettinnehavaren ansvarar för att säkerställa detta. Undantag kan ske, men observera att innehållet är riktat mot vuxna och kan vara olämpligt eller för avancerat för barn och unga under 18 år. Ingen återbetalning sker vid missnöjdhet i samband med ett undantag för dessa visningar. 

I det fall att en deltagare inte uppför sig på ett lämpligt sätt eller på något sätt stör ordningen eller andra deltagare på event, aktiviteter, visningar eller andra arrangemang som tillhandahålls av Uppåkrastiftelsen eller någon av våra samarbetspartners där biljetter säljs av eller via Uppåkrastiftelsen, erhåller Uppåkrastiftelsen och dess medarbetare rätten att annullera biljetter utan återbetalning samt avvisa personen eller personerna från platsen. 

För deltagande skall godkänd biljett visas upp för arrangör eller ansvarig för evenemanget. Utan godkänd biljett tillåts inte deltagande i aktivitet.

Genom att köpa en biljett säkerställer köparen att de läst köpvillkoren och tagit del av  informationen om visningen. 
Frågor om biljettköp mailas till: bokning@uppakra.se.