Midgård - Konst på Uppåkra

Midgård
Konst på Uppåkra

Introduktion

I den nordiska mytologin är Yggdrasil det världsträd som sammanlänkar de nio olika världarna. Yggdrasil beskrivs som ett evig grönskande träd – en symbol för födelsen, livet och döden.
Runt omkring Yggdrasil ligger Midgård, människornas värld. Det är här människorna lever, med olika tankar, idéer, mål och livsöden.
I järnålderns Uppåkra, precis som idag, fanns otaliga spännande livshistorier. Utställningen Midgård fångar just denna mångfald och visar hur människor med olika bakgrunder, intressen och mål skapar magi när de möts.
Utställningen är ett samarbete mellan Uppåkrastiftelsen och regionala konstnärer. Här finns någonting för alla – allt ifrån smide och nålbindning, till fotografi och illustrationer.
Möt konstnärerna nedan och se små glimtar av deras konst.
Varmt välkomna att besöka utställningen, helt kostnadsfritt.

Kristian Holmqvist

Utställningen Midgård inleds med glimtar av Uppåkras historia i ett verk, som en hyllning till konstnären Kristian Holmqvist som donerat detta verk till Uppåkrastiftelsen. Kristian Holmqvist levde mellan 1928 och 2015, men hans minne är förevigat på platsen i denna detaljrika tolkning av Uppåkra och de händelser som utspelat sig här.
Kristian efterlämnade ett omfattande och spännande konstnärskap, med en stor variation av tekniker och material. Han är främst känd för sina träskulpturer och -reliefer, samt sina målningar i olja och akvarell, men han utforskade även andra material som sten, keramik, gips och papper. Han var även skicklig på att skapa teckningar, textila verk och annat konstnärligt.
Med en stark skapariver och en vilja att ta sig an nya utmaningar, visade Kristian att konsten var en viktig del av hans liv. Innan han blev konstnär arbetade han som lärare, och denna erfarenhet återspeglades i många av hans verk, där pedagogiken spelade en viktig roll.
Kristian har lämnat ett betydande avtryck i konstvärlden och i mångas liv. Uppåkrastiftelsen är otroligt glada och tacksamma över att få presentera detta konstverk i nytt sken, som inledande verk i utställningen Midgård.

Mellan den 5 juni – 22 september kan ni se fler av Kristian Holmqvists verk på Staffanstorps konsthall, läs mer här.

Jackie K. Persson

Jackie K. Persson är en amerikansk konstnär, född i Chicago, men bor nu i Skanska Veberöd sedan många år tillbaka. Hon har en lång karriär inom teknisk illustration men arbetar nu enbart med att skapa i lera och betong. Jackie har under 40 år skapat och gjort skulpturer i lera. Under de senaste 18 åren har hon även jobbat med betong för att kunna tillverka riktigt stora figurer.
Jackies verk finns att se på flera offentliga platser, till exempel offentliga verk i Lunds och Sjöbos kommun, Flyinge Kungsgård, Tirups Örtagård och även en skulpturpark i Hurdahl, utanför Oslo med ”life size” skulpturer.
Hennes verk har publicerats i facktidningar som Betong men även i tidningen Ridsport och Equipage. Förutom de offentliga verken har Jackie även gjort skulpturer och utsmyckningar till företag och privatpersoner.
Hemsida: jackiekpart.com

sofia kroon walter

Jag är konstnär och formgivare som arbetar både illustrativt, kommunikativt, konceptuellt och abstrakt. Oftast är det detaljer och nyanser som fångar mitt intresse, eller ljud och ord.
Här visar jag några verk ur mina serier Soundshapes och Väsen som mynnar ur samma grundtanke – kroppar och ljud. Under några år har jag utforskat dessa former med en fördjupning under mitt residens på KKAM (tidigare Keramiskt Center) i Höganäs förra året. Det är ett pågående arbete med endast unika föremål i keramik med textila och ljudliga tillbehör.
Keramiken är ett mycket taktilt material – som formas av mina händer och som kan kännas på av dina händer. Det är okej att röra föremålen.
Stammarna som hänger över keramiken är en utveckling av en serie föremål som handlade om Den inre skogen. Det handlade om att hitta sig själv och sitt uttryck/röst, om rotlösa stammar som spelar på olika typer av kroppar med sina hängen i keramik. Och en oändlig skog av stammar som man kan gå vilse i (låt mig vara vilse och fortsätta hitta egna vägar). Det går bra att röra försiktigt för att höra keramikens röster.
Jag är baserad i Arlöv – där jag har en egen studio och keramikugn – sedan är jag verksam i KKV Textiltryck Malmö och KKV MalmöVÄV (KKV – Konstnärernas Kollektivversktad) samt medlem i Svenska Tecknare.
askw – sofia kroon walter

Bojana Dimitrovski

Jag är en illustratör och konstnär inspirerad av det mystiska och fantastiska. År 2019 tilldelades jag Hinko Smrekar-priset under den 13:e Biennalen för Slovensk Bokillustration i Ljubljana, Slovenien. Mina illustrationer ingick i utställningen som främjade Slovenien som hedersgäst på Bologna barnboksmässa år 2024. Sedan 2021 har jag bott i Sverige med min katt och min partner, där jag drömmer fram målningar och illustrationer i en liten by i nordöstra Skåne.

Annika Eklind

Nålbindning är ett uråldrigt hantverk med stark tradition i Norden. Innan stickning blev populärt var detta den teknik som användes för de flesta mindre plagg som vantar och mössor.
Det finns ett stort antal nålbindningsstygn och vilket stygn som har använts för att tillverka dessa mössor och vantar står på baksidan av plaggets etikett. Lite extra intressant just här i Uppåkra är kanske Oslostygnet som även kallas Lundastygnet efter en vante från tidig medeltid som hittades just i Lund.
Annika Eklind är en konstnär och konsthantverkare som förutom nålbindning även arbetar med bildkonst i medier som torrpastell och akvarell. Hon skulpterar och handbygger i keramik och håller kurser och workshopar i bland annat just nålbindning.
Instagram: @annikaeklind
Facebook: AnnikaEklindArt

Eje Ruijter

Jag är verksam som slöjdlärare och smed.
Jag har smedja i Marieholm och smider bland annat saxar och olika bruksföremål. Konst däremot är nytt för mig och väldigt spännande.
Jag har försökt göra något som ska vara vackert att titta på och kanske väcka fantasin. Själva huvudena är av hägg och är formade med yxa och kniv, och hornen är smidda av järn med olika traditionella smidestekniker.

Fundera gärna på vilka djur du tycker att de liknar!

Joakim Larsson

Skulptör, grafiker, målare, konstnär & illustratör
Kanske var det alla besök på museer under min barndom som väckte mitt intresse för arkeologi och historieskrivning. Det är lite oklart, men med tiden har intresset för själva berättandet tagit allt större plats och man kan nog säga att jag använder min konstnärliga verksamhet som en experimentverkstad för just berättande.
Mitt konstnärskap fungerar som ett slags evigt forskningsarbete där jag söker frågor snarare än svar. Det är själva sökandet, undersökandet, den lustfyllda processen som driver mig i cirklar kring de undflyende svaren, som skapar den där känslan av meningsfullhet för mig.
De omöjliga fossilerna
Uppåkra känns som den perfekta miljön för en utställning som kanske rubbar det invanda perspektivet så pass mycket att vi vill ställa frågor som kanske saknar svar. Anta t. ex. att arkeologer hittar något från en annan värld i ett kulturlager från stenåldern. Fynden man försiktigt penslar fram ur jorden verkar komma från en tidpunkt långt in i framtiden. Min konst handlar om just sådana situationer. Hur berättar vi om det som är helt orimligt och som kanske kullkastar allt vår invanda världsbild bygger på

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskemål! joakim@boklarssons.se, 0708-52 80 38, www.boklarssons.se

Maria Johnsson

Autodidakt konstnär från Trelleborg som tycker om att utforska färgernas samspel. Fascineras av ljuset och älskar naturen som för mig är den största inspirationskällan. Att få skapa det på mitt sätt är magi för mig.
Jag skapar mina målningar intuitivt i akryl som ibland får inslag av annat material. Låter känslan som är där i stunden visa vägen.

Fotot på föremålet mot solen är ett strandfynd. Det är en sten som vikingarna fäste i sina fiskenät så att de sjönk och kunde fiska. Detta har en arkeolog berättat för mig. Ett av mina fantastiska strandfynd som jag hittat.

Instagram: artbymariajohnsson

Karin Börst

Uppväxt i Skåne med tre äldre bröder, hos Mor av tysk börd och Far från Småland, de första mest viktiga personerna för mig. Jag började måla tidigt som ung och räknar mig som deltidskonstnär, då jag ägnar det mesta av min tid åt måleriet, utöver mitt yrke som farmaceut. Jag är autodidakt, men har genomgått kurser inom olika tekniker(akvarell, perspektiv, kroki, samt konsthistoria 2 år). Jag arbetar med akryl i måleriet, tecknar samt gör även linoleum och träsnitt.
Min första utställning blev 2005 i Malmö med omnejd, där jag sedan mestadels visat mina verk. De berättar om ögonblick ur mitt liv som påverkat och givit mig inspiration till min konst. Det finns alltid människor i mina bilder. De har en uppgift i något fiktiva miljöer, men i en verklighetsbaserad stund hos mig.

Emma Najvik

”Med fötterna på jorden och penslarna i himlen”
Det är så man beskriver mig som bäst. En naturälskande människa med ett sinne som öppnar upp till det oändliga.
I skapandet finns inga begränsningar och där är jag fri. Jag målar intuitivt och endast på känsla. Målningarna kommer snabbt till mig i mitt inre och jag använder sedan mina händer för att uttrycka den på duken. Min färgskala tenderar till att alltid komma tillbaka till naturens toner och former. Det är i naturen jag hämtar kraft.
Jag vill att min konst ska kännas! Både i hjärtat och fysiskt därför är man varmt välkommen att låta handen stryka över strukturen på tavlan. Vad berättar tavlan för just dig? Vad väcker den för känslor i ditt inre? Slut dina ögon och låt händerna känna tavlans hemligheter.
För kontakt och information om tavlorna:
emmanajvik@gmail.com 0733 931191

Malin Wikström

Fotografi betyder “att skriva med ljus”
Malin Wikströms konstnärskap sker parallellt med möten med människor. En inblick i vad en människa mäktar med. Vad som stärker och vad som gör avtryck. Det vi alla bär under ytan. Att ge röst åt den som inte orkar. Genom konsten vill hon förmedla kraft. Ser skapandet likt livet som en pågående process, en ständig utveckling.
Arbetar med flera projekt samtidigt och i olika faser. Har materialkunskap inom måleri, grafik, cyanotype, textil och skulptur. Gör både föreställande och abstrakt konst. Utgår gärna från rummet, arbetar plats specifikt.
Har studerat bildpedagogik och bildterapi på Högskolan i Gävle samt tre år på Konstlinjen och 1,5 år med broderi. Har även en Socionomutbildning med steg 1 inom KBT.
Instagram: maliinwikstrom

Birgitta Larsson

Birgitta Larsson är en nyfiken fotograf som tycker om att prova nya tekniker för att kunna ta intressantare bilder. Hon ser sig som en konstnär som använder kameran som verktyg.
Många av Birgittas bilder är tagna med en teknik som kallas för ICM – intentional camera movement. Det innebär att kameran avsiktligt rörs under en längre slutartid. Resultatet blir drömska, måleriska eller rent abstrakta bilder. Efterbehandlingen i datorn är minimal, bara grundläggande ”framkallning” av filerna. De färger ni ser i bilderna finns där naturligt, det är inget som lagts till.
Birgittas rötter finns inom naturfotografin, men hennes bildspråk har utvecklats från ”traditionellt” naturfoto till mer konstnärligt/abstrakt och med andra motiv än enbart natur de senaste åren. Birgitta ser på sin omgivning på annat sätt än många andra, och hon tar uttrycksfulla och tankeväckande bilder som skildrar det hon ser och känner. Hon tycker inte att ett fotografi alltid måste vara strikt avbildande eller dokumentärt utan det är viktigare att en känsla eller tanke förmedlas med bilden än att allt ska vara i fokus.
Birgittas förhoppning är att ni som ser hennes bilder ska stanna upp ett ögonblick och titta lite närmare. Vad känner ni och vad associerar ni till när ni ser Birgittas bilder?
Birgitta är i grunden biolog med stort naturintresse men arbetar sedan många år med annat. Efter diverse utflykter med jobb och boende på andra platser i världen så återvände hon till sitt bandomshem i Skåne i slutet av 1990-talet och där bor hon kvar.
Birgitta har gått diverse utbildningar inom fotografi, bl a kurser i Visuell gestaltning på Katrinebergs folkhögskola, Fotografi – distans på Sörängens folkhögskola samt en uppsjö av kortare kurser och workshops.
Utställningar: Sörängens folkhögskola, Nässjö; Galleri Engleson, Malmö; Spannstallets Sommargalleri, Kronovalls slott; Fiskarbod, Smygehuk; Vintersalong, Kiviks konsthall.
Mobil: +46727419022
Email: birglarsson@hotmail.com

Instagram: Billie_L