Hallen på höjden

Hallen på höjden

Arkeologerna från Lunds universitet genomför just nu ett projekt för att undersöka en viktig del av Uppåkras boplats från järnåldern. Projektet, som finansieras genom donationer, pågår mellan 2022 och 2026 och heter ”Hallen på höjden – dynastiers residens och domän”. Målet är att gräva fram lager på lager för att förstå den mäktiga Härskarhallen – en imponerande byggnad där härskarna samlades för diplomatiska möten, fester och för att visa upp sin makt.

Under tiden som utgrävningen pågår håller Uppåkrastiftelsens arkeologer guidade visningar av Hallen på höjden. Boka visning här.

Var med i det arkeologiska arbetet! I vårt Arkeologicentrum får allmänheten, barn som vuxna, en unik möjlighet att gräva och sålla jord direkt ifrån Hallen på höjden*.

Boka visningen Arkeologisk utgrävning – barnfamilj här.

Boka visning Arkeologisk utgrävning – vuxen här.

*Hittar du inte några arkeologiska fynd bjuder Uppåkrastiftelsen på fika

Filmer om Hallen på höjden

Följ med digitalt till forskningsutgrävningen Hallen på höjden i Uppåkra. Utgrävningen, som bedrivs av Lunds universitet, har redan lockat många besökare. Med bidrag från Länsstyrelsen Skåne har Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, i samarbete med Daniel Lindskog, Arkeologibyrån, producerat filmer om Hallen på höjden.

Syntolkade filmer

Kungabesök

Den 5:e september 2022 besökte H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia fornlämningen Uppåkra. Kungaparet fick information om vår pedagogiska verksamhet i Sparbanken Skånes Arkeologiskola, en rundvandring på platsen och informerades om den aktuella utgrävningen av ”Hallen på höjden” som Lunds universitet invigde samma dag.

Lunds universitets information om projektet