Hallen på höjden

Hallen på höjden kommer att fokusera på en mäktig byggnad och ett kulthus där människorna dyrkade gudarna och utövade heliga ritualer. Arkeologin ger oss förståelse för dåtidens politiska ambitioner, världsbild och ekonomi samt bosättningens resiliens.

Projektet Hallen på höjden

Vi på Uppåkra Arkeologiska Center (Uppåkrastiftelsen) gratulerar Lunds Universitet som fått finansiering till utgrävningen av den stora hövdingahallen på Uppåkra inom projektet ”Hallen på höjden”.

Ett stort projekt som detta kräver noggranna förberedelser och samverkan mellan många olika parter.

Vi på Uppåkrastiftelsen som har i uppdrag att förmedla fornlämningen och främja forskningen, arbetar just nu för fullt med att sy ihop den arkeologiska utgrävningen med den förmedling vi vill erbjuda er som besökare.

Under hösten 2022 och tidig vår 2023 kan det vara lite stökigt på fornlämningen då jord ska schaktas bort och tält, baracker, stängsel med mera ska etableras. När vi är redo kommer vi att gå ut stort med en inbjudan till er som besökare att ta del av utgrävningarna.

Kungabesök

Den 5:e september 2022 besökte H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia fornlämningen Uppåkra. Kungaparet fick information om vår pedagogiska verksamhet i Sparbanken Skånes Arkeologiskola, en rundvandring på platsen och informerades om den aktuella utgrävningen av ”Hallen på höjden” som Lunds universitet invigde samma dag.

Filmklipp

Video på svenska med engelsk undertext.

Lunds universitets information om projektet