Styrelse & rådgivare

Ordinarie

Michael Sandin

Ordförande, Staffanstorps kommun

Rolf Tufvesson

Vice ordförande, Uppåkra Arkeologiska Center

Klas Svanberg

Lunds kommun

Andreas Welin

Uppåkra församling

Anneli Kihlstrand

Lunds stift Egendomsnämnden

Christian Sonesson

Staffanstorps kommun

Carina Zachau

Region Skåne

Karin Nilsson

Uppåkra Arkeologiska Center

Ersättare

Anders Dellson

Lunds kommun

Tanja Kamensky

Uppåkra församling

Katarina Hallenborg

Lunds stift Egendomsnämnden

Pierre Sjöström

Staffanstorpshus AB

Torbjörn Lövendahl

Staffanstorps kommun

Catrin Tufvesson

Region Skåne

Adjungerad

Britta Roos

Länsstyrelsen

Martin Gollwitzer

Länsstyrelsen

Katarina Carlsson

Ordförande vetenskapliga rådet

Göran Berggren

Vänföreningen

Göran Tunhammar

Advisory Board

Letar du efter kontaktuppgifter för strategisk utveckling, sponsorer eller presskontakt? Det hittar du här.

Advisory board

Uppåkras Advisory board har som uppgift att stödja och hjälpa i navigering av politiska och strategiska frågor. Medlemmarna har lång erfarenhet av politik och att jobba med strategi och utveckling i olika områden och tillsammans hjälper dem utvecklingen av Uppåkras verksamhet.

Göran Tunhammar

Ordförande

Jonas Andersson

Göran Bexell

Magnus Dahl

Nina Eldh

Gunnar Ericson

Inger Nilsson

Thom Lindén

Marika Wachtmeister

Lars-Erik Skjutare

Ulrika Lindmark

Vetenskapligt råd

Det Vetenskapliga rådet består av forskare, professorer, arkeologer mm vars uppgift är att hantera och rådgiva i vetenskapliga frågor. Medlemmarna har lång erfarenhet i sina respektive fält  och tillsammans bidrar dem till utvecklingen av Uppåkras verksamhet.

Katarina Carlsson

Arkeolog

Jag har med stort intresse följt Uppåkras utveckling sedan slutet av 90-talet. Först i min roll som biträdande kulturchef vid Region Skåne, och senare som museichef för Malmö Museer.

Med en bakgrund som arkeolog är Uppåkra extra intressant med platsens unika kontinuitet och fyndmaterial. Under en stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med utvecklingsfrågor, regionalt och lokalt, kan jag se Uppåkras stora potential för besöksnäringen i ett internationellt perspektiv.

En plats som Uppåkra kräver en mångfald av kompetenser för att på bästa sätt tolka resultaten och göra dem tillgängliga för besökare i olika åldrar. Därför är jag glad för det tvärdisciplinärt sammansatta vetenskapliga rådet, och gläds åt utmaningen att få vara dess ordförande och en del i utvecklingen.

Torbjörn Ahlström

Professor i historisk osteologi, Lunds Universitet

Torbjörn Ahlström är professor i Historisk osteologi vid Lunds universitet. Har tidigare varit verksam vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Odense. Forskar företrädesvis på humanosteologiskt material från stenålder, men även yngre perioder.

Frågorna kretsar kring demografi, sjukdomar, diet, migration, osv där bl.a. isotoper och dna utgör viktiga redskap. Har deltagit i projektet ”Nyckeln till Uppåkra”, som kommer att redovisa det rika fyndmaterialet från Uppåkra digitalt.

I min forskning är skelettmaterialet från Uppåkra viktigt för att förstå befolkningsdynamiken under järnåldern i regionen.

Håkan Aspeborg

Arkeolog, Arkeologerna vid Statens Historiska Museer

Jag har arbetat som arkeolog i över 30 år och mest undersökt lämningar från järnålder. De unika och fascinerande lämningarna i Uppåkra är något jag i mitt arbete ständigt måste relatera till.

Jag är anställd vid Arkeologerna, Staten Historiska Museer, i Lund.

Jag har i mitt arbete lett eller deltagit i flera större järnålders undersökningar i Uppåkras närhet.  Jag är också doktorand vid Lunds universitet och arbetar för närvarande med en avhandling om bosättningarna i Uppåkras omland. Uppåkra var det odiskutabla centrat i åtminstone sydvästra Skåne under större delen av järnåldern med omfattande kontakter ut i världen. Det hade betydelse för och påverkade alla människor i dess omgivning. Samtligt var människorna i dess omgivning en förutsättning för Uppåkras uppkomst och dess fortlevnad.

Jag vill bidra med att sprida kunskap om Uppåkra och dess lämningar.

Mats Fastrup

Biträdande museichef, Malmö Museer.

Jag har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet för olika målgrupper och ser just förmedlandet av vårt natur- och kulturarv som en förutsättning för ett livslångt lärande. Viktiga utvecklingsfrågor för mig är bland annat hur kulturarvsorganisationer kan vara starka samhällsaktörer för att skapa nyfikenhet och förståelse för vår omvärld och samtid.  

Sedan tre år tillbaka är jag ansvarig för Wisdome Malmö, en nationell visualiseringssatsning som just nu håller på att etableras på Malmö Museer. Med visualiseringar och innovationer i fokus kan vi levandegöra vårt kulturarv på helt nya sätt för att göra världen, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.    

Utvecklingen av Uppåkra är otroligt spännande och mitt bidrag i Vetenskapliga rådet är min erfarenhet av att förvalta och förmedla vårt kulturarv. 

Christer Fugelsang

Professor i rymdfart på KTH, föreståndare för KTH Rymdcenter samt jobbar deltid som rådgivare på Saab.

Christer Fuglesang är professor i rymdfart på KTH, föreståndare för KTH Rymdcenter samt jobbar deltid som rådgivare på Saab. Han tog civ.ing. examen från KTH i teknisk fysik 1981. 1987 blev han Tekn.Dr i experimentell partikelfysik vid SU och docent 1991.

Fuglesang antogs som astronaut vid ESA 1992 och gjorde två flygningar med rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen ISS i december 2006 och augusti 2009. Under dessa utförde han tillsammans fem rymdpromenader. Från maj 2010 till mars 2013 var Fuglesang chef för ESA:s forskningsdivision gällande ISS och tyngdlöshet på ESTEC i Nederländerna.

I april 2013 flyttad han tillbaka till Sverige och var under fyra år utlånad av ESA till svenska Rymdstyrelsen och KTH. Christer Fuglesang är ordförande för Tekniska museet och Göran Gustavssons stiftelse KVA samt har även skrivit en rad barnböcker /Rymdresan m.fl.

Agneta Gulz

Professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot undervisning och lärande

Barns och ungas lärande och utbildning är också min passion.

Jag leder forskargruppen Educational Technology Group (www.lucs.lu.se/etg/), som har genomfört en del projekt kring undervisning och lärande inom historia med hjälp av digitala lärospel.

Just historia ligger mig varmt om hjärtat både på grund av ett personligt intresse och för att historiekunskap är nödvändig för att förstå människans livsvillkor genom tiderna, inklusive nutiden.

Jag önskar att så många barn och unga som möjligt får uppleva betydelsen och bli fascinerade av historia.

Dick Harrison

Professor i historia, Lunds Universitet.

Jag växte upp i Staffanstorp, och Uppåkra är en del av min barndomsmiljö. Fynden i Uppåkra ser jag som glasklara exempel på att vår historia aldrig står stilla, att vi ständigt har möjlighet att lära oss mer om det förflutna. Jag vill sätta in Uppåkra i större kontexter och för en bredare allmänhet visa på relevansen av att forska om, lära sig om och besöka platsen.

Bakgrund: professor i historia, expert på dels medeltid, dels allmäneuropeiska sammanhang. Har skrivit ett fyrtiotal böcker, flertalet med fokus på medeltiden, och fått Augustpriset för ”Stora döden” (år 2000). Medverkat flitigt i radio, TV och tidningar. Skriver en Historieblogg på Svenska Dagbladet, har spelat in en TV-serie om Sveriges historia för TV 4 och vunnit På Spåret i SVT två gånger.

Ingela Jacobsson

Arkeolog och tidigare museichef på Trelleborgs Museum.

Är i botten arkeolog men har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat på Trelleborgs Museer som består av Trelleborgs Museum, Axel Ebbes Konsthall samt vikingaborgen Trelleborgen, varav åren 2002 – 2020 som museichef.

Söderslätt är fullt av intressanta fornlämningar och jag har arbetat mycket med såväl publikvänliga arkeologiska utställningar som pedagogiska satsningar i ämnet. Ett museibesök ska vara en upplevelse för kropp och själ och man ska gå uppfylld och inspirerad därifrån – gärna också med huvudet fullt av nya saker att fundera över. Inspirerande och lättlästa texter är en annan käpphäst.

Att få arbeta med Uppåkra känns viktigt och mycket spännande!

Andreas Jacobsson

Teknologie doktor, biträdande professor och docent i datavetenskap

Han har även uppdrag som dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Forskningen handlar till största delen om perspektiv på risk, säkerhet och personlig integritet i internetuppkopplade som t ex smarta hem och byggnader.

Jacobssons forskning har dokumenterats och publicerats i över 40 refree-granskade (med s k peer-review) tidskrifter, böcker och konferenshandlingar.

För närvarande driver Jacobsson ett forskningsprojekt om säkerhet och integritet i smarta hem tillsammans med företag och andra forskare inom Internet of Things and People Research Center på Malmö universitet.

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie i Lunds stift

I Uppåkrastiftelsens vetenskapliga råd representerar jag Svenska kyrkan som från nära håll har deltagit i processerna i Uppåkra i många år. Jag jobbar som stiftsantikvarie brett, inte så väldigt spetsigt och detaljerat.

Mina kunskaper ligger just däri, att hantera stora helheter, pengar och långtidsplanering.

Bakgrund: stiftsantikvarie i Lunds stift, innefattar allt från restaurering av våra kyrkobyggnader, vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, konservering av kyrkliga textilier, medeltida skulptur m.m.

Mattias Wallergård

Virtual Reality expert

Efter mer än 20 års forskning inom Virtual Reality (VR) så drivs jag fortfarande av att kartlägga samspelet mellan människor och virtuella miljöer. Med dagens VR-teknik kan vi framställa extremt trovärdiga artificiella stimuli som lurar människans sinnen att tro att hon befinner sig i en virtuell verklighet.

I någon mening har vi idag tekniken och kunskapen för att framställa ”tidsmaskiner” vilket kan revolutionera forskning, lärande och kommunikation inom historia och arkeologi.

Kombinationen av en exceptionellt spännande fornlämning och VR-teknikens enorma möjligheter gör att jag tycker det är oerhört spännande att vara med i Uppåkrastiftelsens Vetenskapliga Råd!

Pär Widén

Universitetslektor i pedagogik Malmö Universitet, gästforskare vid Columbia University, NY

Har en lång erfarenhet som lärarutbildare, gymnasierektor och prefekt. Är engagerad både nationellt och internationellt i forskning, undervisning och samverkansprojekt mellan skolor, lärarutbildning och samhälls- och kulturorganisationer.

Driver bl.a. en pedagogisk podcast (Superpedagogpodden), skriver kurslitteratur för skola och lärarutbildning och är engagerad i frågor om kunskap, makt och bedömning, om historiens roll i lärande, skola och utbildning, och hur historien på olika sätt används och spelar roll för människor i nutid.