Uppåkras historia

Uppåkra och omvärlden

Uppåkra grundades någon gång under 100-talet f.Kr., och övergavs cirka tusen år senare. Det innebär att de som levde i Uppåkra på olika sätt berördes av de stora händelser som skapade det moderna Europa. 

Omvärlden

Romarriket hade sin storhetstid och nedgång. Religioner som kristendom och islam uppkom och länder som Frankrike och England började formas. Vid samma tid gav sig vikingarna ut på sina långa resor.

Kartorna nedan visar hur de mäktigaste rikena på kontinenten förändrades under den långa tid som boplatsen i Uppåkra existerade.

100-tal

Under Uppåkras tidiga skede dominerades Europa av det romerska imperiet. Romarriket var som störst runt 100-talet e.Kr. Då härskade romarna från England till Arabiska halvön. Romarna hade även handelskontakter med folk utanför imperiet. Bland annat de germanska folken, och därmed också Uppåkras invånare.

500-tal

Det romerska riket delades, och den västra halvan av imperiet togs över av olika germanska folk under 400-talet. Rikets östra del fortsatte att styras från Konstantinopel (dagens Istanbul) fram till slutet av medeltiden. Perioden 400-550 e.Kr. kallas för Folkvandringstiden. Många av guldföremålen i Uppåkra härstammar från den tiden.

800-tal

Under 800-talet växte Frankerriket fram som en ny stormakt. Kristendomen var den stora religionen. Detta avspeglas i föremål som hittats i Uppåkra. Vid samma tid började nordbor att ge sig ut på långa resor för att handla, plundra och erövra nya områden. Söderut enades Mellanöstern under islam. Religionen spreds ända till dagens Spanien och södra Italien.

Hitta på sidan

Dela med e-post