Vision, mission och värdeord

Uppåkra ska vara en plats som förlöser tankar och känslor för vem vi är och vad som format vårt samhälle. Uppåkra är i grunden en kosmopolitisk plats, och ska vara attraktiv för människor från både när och fjärran. En plats för alla, oavsett nationell eller etnisk bakgrund. Kärnan i Uppåkra är den levande berättelsen som kommer att fortsätta att utvecklas och skrivas om i takt med att nya fynd ser dagens ljus och utifrån den forskning som pågår.

Vision

”Uppåkra ska bli norra Europas mest gränslösa, levande och nyskapande plats för arkeologi, relevant i nutiden för de många människorna.

Mission

”I Uppåkra är det förflutna inte färdigt och tillrättalagt, det förändras med varje spadtag, inför våra blickar, och tvingar oss att skriva om historien. Genom forskning, utvärdering och pedagogik vill vi utveckla denna mångdimensionella plats till en mötesplats för alla.

Värdeord

”De värden som ska känneteckna Uppåkrastiftelsen är Bildning, Öppenhet och Mod.

Introduktion till Uppåkra Arkeologiska Center