Upptäckten av Uppåkra

Historia

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar. I 60 år låg alltså platsen outforskad trots att man anade att här låg något väldigt omfattande och spännande begravt.

Se förstorad bild på utgrävningen 1934
Foto:  Historiska Museet vid Lunds Universitet

Nutid

Intresset för samhällsutvecklingen under Järnåldern i Sverige växte inom arkeologiska kretsar under slutet av förra seklet. Men man utelämnade Sydsverige i stor utsträckning. Det var arkeologer på Lunds universitet,  i samarbete med Malmö kulturmiljö och Riksantikvarieämbetes uppdragsverksamhet i Lund som tog tag i det och satte ljuset på järnåldern i Sydsverige.

År 2000 fick utgrävningarna ett generöst anslag från företaget Tetra Pak i Lund, som möjliggjorde ett femårigt grävningsprojekt. Sedan 2005 har utgrävningarna minskat i omfattning och har bedrivits som så kallade seminarieutgrävningar i utbildningssyfte för studerade på Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Hitta på sidan