Faktasidor

Fynden – Berättelsen om Uppåkras storhet

Uppåkras historia Fynden – Berättelsen om Uppåkras storhet I Uppåkras mörka mylla har över 28 000 metallföremål av koppar, silver, brons och guld sett dagens ljus. Majoriteten av dessa kom fram i samband med de metalldetekteringar som genomfördes under slutet av 90-talet/början av 20-talet. Introduktion Smycken, mynt, hantverk och redskap, såväl lokalproducerade som import från Romarriket, Mellanöstern, Ryssland och dagens Tunisien, vittnar om skickligt hantverk i anslutning till Uppåkra och om långväga kontakter med olika delar av världen. Med 99.8 procent av den gamla järnåldersbosättningen kvar under mark, har vi endast skrapat på ytan, bokstavligen. Vill du besöka de utgrävda fynden? De

Läs mer

Uppåkra och omvärlden

Uppåkras historia Uppåkra och omvärlden Uppåkra grundades någon gång under 100-talet f.Kr., och övergavs cirka tusen år senare. Det innebär att de som levde i Uppåkra på olika sätt berördes av de stora händelser som skapade det moderna Europa.  Omvärlden Romarriket hade sin storhetstid och nedgång. Religioner som kristendom och islam uppkom och länder som Frankrike och England började formas. Vid samma tid gav sig vikingarna ut på sina långa resor. Kartorna nedan visar hur de mäktigaste rikena på kontinenten förändrades under den långa tid som boplatsen i Uppåkra existerade. 100-tal Under Uppåkras tidiga skede dominerades Europa av det romerska

Läs mer

Uppåkra – Maktens centrum

Uppåkras historia Uppåkra – Maktens centrum I början, omkring 100-talet f.Kr., var järnåldersbebyggelsen i Uppåkra relativt småskalig. Efter hand växte bebyggelsen sig allt större, och Uppåkra kom att bli en av de största bosättningarna i Norra Europa. Illustration: Mats Vänehem. Järnålderns Uppåkra Uppåkra utgjorde en imponerande syn i landskapet. Långhus, verkstäder, ugnar, förråd och fähus låg utspridda över en yta som täckte minst 44 hektar (motsvarande drygt 80 fotbollsplaner!). Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer. Hantverket som tillverkats på platsen liksom handelsvarorna har i många fall varit av mycket hög klass. I Uppåkras

Läs mer