Fynden – Berättelsen om Uppåkras storhet

I Uppåkras mörka mylla har över 28 000 metallföremål sett dagens ljus. Majoriteten av dessa kom fram i samband med de metalldetekteringar som genomfördes under slutet av 90-talet/början av 20-talet.
Guld, silver, brons, koppar och järn.
Smycken, mynt, hantverk och redskap, såväl lokalproducerade som långväga importade från Romarriket, Mellanöstern och dagens Tunisien, vittnar om den enorma handelsplats Uppåkra en gång varit.

Med 99.8 procent av den gamla järnåldersbosättningen kvar under mark, har vi endast skrapat på ytan, bokstavligen.

Vill du besöka de utgrävda fynden? De finns på Historiska Museet i Lund. Klicka här!

Glasskål 500 e.Kr.

Glasskål i så kallad överfångsteknik. På en skål i genomskinligt glas påfördes ett lager i blått glas som sedan slipades så att endast lotusmönster och kantband återstod. Skålen är funnen i kulthuset. Den kommer troligen från ett område norr om Svarta Havet.

Foto: LUHM

Dräktspänne 800 e.Kr.

Fibula, eller dräktspänne, tillverkad i så kallad borrestil, c:a 800 e.Kr. Spännet har troligtvis burits av en kvinna. Discovery Channel gjorde ett reportage om spännet, som då blev världsnyhet. Föremålet skulle förmodligen föreställa ett lejon – en tidigkristen symbol för kunglighet och godhet. Men upphovsmakaren hade med sannolikhet inte sett ett lejon tidigare. Många tycker att spännet liknar Musse Pigg.

Brakteat 400 – 800 e.Kr.

Inuti det nedbrunna kulthuset låg flertalet medaljonger av guld; så kallade brakteater. Desa var populära smycken under folkvandringstid (400-550 e.Kr.) och vendeltid (550-800 e.Kr.). De var förmodligen inspirerade av romerska mynt med kejsarens avbild, som många bar runt halsen som ett tecken på att de tjänat i Roms armé.

Foto: LUHM

Kirurgiska instrument

Tillsammans med vapen och ben hittades även kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare. Detta påvisar att läkekonst bedrevs i Uppåkra, redan på järnåldern.

Foto: LUHM

Järnring 900 e.Kr.

Detta är ett ringhandtag av järn som hittats i ett av stolphålen i kulthuset. Kanske har det suttit på en av de tre dörrarna, för att sedan läggas ner när huset övergavs under 900-talet.

Foto: LUHM

ÖGONBRYNSBÅGE 550-800 E.KR.

Denna ögonbrynsbåge av förgyllt brons och silver satt en gång på en praktfull hjälm från vendeltiden. Möjligtvis kan två små bronsgaltar ha suttit som dekoration på samma hjälm, då de hittades i anslutning till ögonbrynsbågen. I Uppåkra har endast fragment av hjälmar hittats, men några exempel på liknande hjälmar kommer från Vendel och Valsgärde i Sverige, och Sutton Hoo i England.

Foto: LUHM

VÖLUND 900 E.KR.

Strax utanför hallens södra vägg har detta beslag av brons hittats. Det har förmodligen suttit på ett större föremål. Kanske föreställer figuren Völund, mästersmeden som hade magiska krafter. I den poetiska Eddan blir Völund tillfångatagen och flyr sedan med hjälp av en fågeldräkt han själv tillverkat.

”HELGE” 800 E.KR.

Denna lilla statyett daterad till 800-talet hittades söder om Stora Uppåkra kyrka, och hör till ett platsens mest egendomliga fynd. Möjligen föreställer figuren ett lejon i kamp med två ormar, vilket förekommer i kristen symbolik. Statyetten kan vara ett av de första kristna föremål som kom till Uppåkra. Fyndet metalldetekterades fram av arkeologen Bertil Helgesson, varav namnet “Helge”.

BÄGARE 500 E.KR.

Denna praktfulla bägare är gjord i silver, med guldband runt omkring. Den hittades inuti kulthusett i Uppåkra – troligen har den spelat en roll i de ritualer som utfördes där innan den begravdes i marken. Bilderna med slingrande djur och människor på guldet gör att den kan dateras till omkring år 500 e.Kr. Bägaren kan ha tillverkats i Uppåkra.

KÄKAR 600 E.KR

En hallbyggnad brann ner någon gång på 600-talet. I resterna av byggnaden hittade arkeologerna mängder av människoben, bland annat dessa två underkäkar. Troligen blev hallen överfallen och nedbränd, och de döda fick ligga kvar.

GULDGUBBAR 600-700 E.KR.

I hålen efter stolparna och längs ceremonihusets väggar har 122 guldbleck, så kallade guldgubbar, hittats. Guldgubbarna är små och tunna som frimärken. De hittas på järnåldersboplatser runt om i Skandinavien. Kanske satt dessa små guldbleck uppe på väggar och pelare, glittrande i skenet från elden.