Upptäckten av Uppåkra

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar. I 60 år låg alltså platsen outforskad trots att man anade att här låg något väldigt omfattande och spännande begravt.

Foto:  Historiska Museet vid Lunds Universitet