Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Vårt vetenskapliga råd har till uppgift att säkerställa att allt som visas och berättas om Uppåkra har en vetenskaplig förankring och bygger på kunskap om arkeologi och historia.

Det vetenskapliga rådet ska aktivt medverka till att Uppåkra ligger i framkant när det gäller upplysning från en av Skandinaviens mest intressanta fyndplatser. Det handlar om arkeologi, historiebeskrivning, visualiseringsteknik, pedagogik, internationalisering och kopplingen till nutidsfrågor.